(604) 232-1010

  • English
  • 中文
CPB Radiant Fluid FD 30ml

CPB 鑽光粉底液 Reference CPB-MKP-333376

突破傳統粧容界限
一抹傾注鑽光

$155.00

Product Inquiry

Description

全新粉底液突破性研發微面元技術,巧妙營造刁鑽的粉末排列,幻化無數折射及反射角度,綻放炫目剔透光澤,粧容頃刻透薄水凝,臻達前所未見的晶瑩艷光

Featured Products